พนักงานทำความสะอาด

“รู้จริง ไม่ทิ้งงาน สะอาดสะอ้าน ตามมาตรฐานสากล”

เรามีพนักงานทำความสะอาดมืออาชีพที่มากประสบการณ์ พร้อมให้บริการทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยในการปฏิบัติงาน PGS ยังมีการจัดอบรมหลักสูตรในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความชำนาญในด้านการทำความสะอาด และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทั้งยังคำนึงถึงการดูแลสภาพแวดล้อม จึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ปลอดภัย ไร้สารพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการรักษาความสะอาดที่ยั้งยืน และเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีตลอดจนความน่าเชื่อถือขององค์กร

พนักงานรักษาความปลอดภัย

“เข้มงวด ตรวจตราถี่ มีวินัย ใส่ใจบริการ”

พร้อมให้บริการรักษาความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล พนักงานรักษาความปลอดภัยของ PGS ผ่านหลักสูตรการอบรมวินัยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากหลากหลายผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพรักษาความปลอดภัย ยังมีการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความรู้ความเข้าใจในการบริการ และพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนในองค์กร เพื่อให้องค์กรที่เราดูแลมั่นใจว่า พนักงานรักษาความปลอดภัยของ PGS จะสามารถทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และราบรื่นตลอดระยะสัญญาการว่าจ้าง

พนักงานลานจอดรถ

“คล่องแคล่ว รู้งาน รักบริการ บริหารพื้นที่ไว”

พนักงานลานจอดรถของ PGS เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความสามารถในการจัดการงานจราจร แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่จำกัด ก็สามารถจัดการความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการขับขี่ได้ มีเทคนิคในการบริหารพื้นที่ เพื่อให้ผู้ขับขี่ทุกคนมีสถานที่จอดรถอย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึง ผู้ปฏิบัติงานทุกคนล้วนมีศักยภาพในการทำงาน คล่องแคล่ว รักในงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการลานจอดรถ วางใจได้ว่าสถานที่จอดรถและการบริการภายในองค์กรของท่าน จะเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดทั้งวัน

พนักงานต้อนรับ (Door Man)

“ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มารยาทงาม”

สร้างความประทับใจแรกเห็นให้แก่ผู้ที่มาเยือนองค์กรของท่าน ด้วยพนักงานต้อนรับมารยาทดีจาก PGS ที่ผ่านการฝึกอบรมทางด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์มาเป็นอย่างดี จึงเป็นผู้ที่มีจิตใจรักงานบริการและมีทักษะการสื่อสารที่เป็นเลิศ สามารถแนะนำ และให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางภายในอาคาร จวบจนสถานที่ที่รับผิดชอบได้อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือ ช่วยแบ่งเบาภาระงานด้านการประสานงาน อีกทั้งยังให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มาเยือนองค์กรของท่านอย่างเป็นที่น่าพอใจ

พนักงานส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์

“สะดวก รวดเร็ว วาง ใจได้ นัดหมายตรงเวลา”

ส่วนสำคัญของการขนส่งที่ได้มาตรฐาน คือ พนักงานจะต้องมีความรับผิดชอบต่องานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ที่ PGS เรามั่นใจว่าพนักงานของเราจะสามารถตอบโจทย์การปฏิบัติหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดี เพราะได้ผ่านการอบรมมารยาทในการขับขี่รถจักรยานยนต์ มีความชำนาญในการขับขี่และการใช้เส้นทาง อีกทั้งยังมีจิตใจรักบริการและมีประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 1 ปี จึงสามารถให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ตรงตามเวลานัดหมาย และที่สำคัญต้องปลอดภัยต่อสินค้าและบริการด้วย