PGS ยึดมั่นในบริการมาตรฐาน
เพื่องานที่สมบูรณ์แบบ

ประวัติ บริษัท พีจีเอส เซอร์วิส จำกัด

         บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 เดิมชื่อ บริษัท พรีเมียร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 

ดำเนินกิจการงานด้านรักษาความปลอดภัย โดยมีทีมงานผู้บริหารระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี และผ่านการฝึกอบรม รวมถึงการดูงานด้านการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั่วโลก 

        ปัจจุบัน มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 16/22 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

        บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย โดยมีทุนในการจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

ชำระเต็มนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯยึดถือตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงคุณภาพของงานมากกว่าการขยายงาน 

บริษัทฯได้ควบคุมคุณภาพ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างทั่วถึง

 

บริษัท พีจีเอส เซอร์วิส จำกัด

เราเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านการจัดระเบียบอาคาร
ทั้งการรักษาความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย โดยมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน
การทำงานในองค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
กับทุกองค์กร
ที่ต้องการบุคลากรมาทำงานทดแทน หรือในกรณีฉุกเฉิน เพื่อแบ่งเบาภาระ
สวัสดิการต่างๆ ที่ต้องจ่าย และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ยาวนานและครบวงจร การันตีมาตรฐานด้วยการให้บริการ
บริษัทชั้นนำระดับประเทศ บวกกับอุปกรณ์การทำงานที่มีคุณภาพสูงและทันสมัย
ตลอดจนการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานที่ได้มาตรฐาน

 

ท่านจึงมั่นใจได้ว่าองค์กรของท่าน

จะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจาก PGS

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ช่วยลดต้นทุนในการดูแลแรงงาน

 ด้วยพนักงานที่ได้มาตรฐานจาก PGS ซึ่งให้บริการด้านการรักษาความสะอาดและ การรักษาความปลอดภัยอย่างคุ้มค่าและครบวงจร โดยท่านไม่ต้องจ่ายโบนัสหรือสวัสดิการใดๆ เพิ่มเติม

หมดปัญหาเรื่องมารยาทและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของแรงงาน

 เพราะพนักงานของ PGS ได้ผ่านการอบรมมารยาทและมนุษยสัมพันธ์มาเป็นอย่างดี จึงทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่ทำให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอน

สนับสนุนการดำเนินงานของท่านอย่างต่อเนื่อง

 โดยการจัดพนักงานทดแทนทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเมื่อแรงงานของท่านลาด้วยเหตุผลจำเป็นต่างๆ

ท่านสามารถกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

 และระยะเวลาในการทำงานได้ด้วยตนเอง
ตลอดจนการขอเปลี่ยนแปลงพนักงาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในการทำงานร่วมกัน

ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินขององค์กร

 PGS จะมีกรมธรรม์ประกันมูลค่าความเสียหาย เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริการและเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการของเรา