พนักงานลานจอดรถ

พนักงานลานจอดรถ

พนักงานลานจอดรถของเรามีทักษะในการบริหารจัดการพื้นที่การจราจร เพื่อให้การจราจรเข้า-ออก ในองค์กรของท่านเป็นอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย ให้ผู้ที่มาติดต่อองค์กรรวมถึงพนักงานมีที่จอดรถอย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังดูแลรักษาความปลอดภัยภายนอกตัวอาคารได้เป็นอย่างดี เพราะผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้านมาอย่างเข้มข้น

วางใจได้ในการบริการ

ความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงาน

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสาร

กับผู้ที่มาใช้บริการลานจอดรถ

ยูนิฟอร์มพนักงานลานจอดรถ