สมัครงาน

PGS SECURITY GUARD CO.,LTD

 

เรากำลังค้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีจิตใจรักการบริการ และพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของครอบครัว PGS แล้วเราจะเติบโตไปด้วยกัน

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 

- พนักงานทำความสะอาด

- พนักงานรักษาความปลอดภัย

- พนักงานต้อนรับ

- พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

- พนักงานแลกบัตรจอดรถ

- พนักงานแคขเชียร์

    กรอกรายละเอียดส่วนตัว