พนักงานต้อนรับ

พนักงานต้อนรับ (Door Man)

บุคลิกภาพ ความน่าเชื่อถือ จิตใจที่รักการบริการ และความสามารถ ในการสื่อสารที่ชัดถ้อยชัดคำ เป็นคุณสมบัติหลักของพนักงานต้อนรับ (Door Man) จาก PGS นอกจากจะสร้างความประทับใจแรกเห็นให้กับผู้ที่มาเยือนยังองค์กร ของท่านแล้ว พนักงานต้อนรับของเรายังมีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถแนะนำ และให้รายละเอียดเส้นทางการเดินทาง เพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ในองค์กร ได้อย่างชัดเจน นอกจากจะมีมนุษยสัมพันธุ์อันดี ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้ว ยังต้องมีความน่าเชื่อถือด้วย

เราเชื่อว่าคุณสมบัติทั้งหมด

ของพนักงานจาก PGS

จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ให้กับองค์ของท่าน

ยูนิฟอร์มพนักงานต้อนรับ