พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ทางบริษัทมีการตรวจประวัติพนักงานทุกคนกับกองทะเบียนประวัติทางอาชญากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนที่จะส่งเข้าไปปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของท่าน พนักงานรักษาความปลอดภัยของ PGS ได้ผ่านการอบรมวินัยทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันไม่ให้พนักงาน ในองค์กรของท่านได้รับอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน

ตรวจตราและสอดส่องผู้ที่เข้า-ออก

ในองค์กรของท่านอย่างสม่ำเสมอ

และรักษาความปลอดภัยทั้งภายนอก

และภายในได้อย่างเป็นมืออาชีพ

ยูนิฟอร์มพนักงานรักษาความปลอดภัย